• 13 juni 2024 15:36

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

Koninklijke onderscheiding voor Cees van Schaik

sep 3, 2023

Cees van Schaik ontving op 31 augustus een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marijke van Beukering. Dit was tijdens de officiële overdracht van het voorzitterschap van de Stichting Parkinson Event. Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor Parkinsonpatiënten en de biljartsport.

Burgemeester Marijke van Beukering: “Cees van Schaik staat bekend als een inspirerende en toegewijde persoon, die zich met veel passie heeft ingezet voor vele sociale initiatieven. Het is voor mij dan ook een eer om deze onderscheiding uit te mogen reiken aan hem. Als je zijn lange staat van dienst leest, dan zie je dat hij overal makkelijk instapt. Hij zet zich er vervolgens vol voor in, om het tot een succes te maken. En dat is hem meerdere malen goed gelukt!”

Voorzitter biljartvereniging ‘De Vaartsche Rijn’
Cees was jarenlang secretaris en later voorzitter bij biljartvereniging ‘De Vaartsche Rijn’. Ondanks dat er maar één biljarttafel stond en de vereniging meerdere malen moest verhuizen naar een andere locatie, was het een bloeiende vereniging met betrokken, gemotiveerde leden. Cees had oog en oor voor iedereen en zorgde meerdere keren voor nieuwe huisvesting van de vereniging als het clublokaal of café ging sluiten.

Voorzitter Stichting Parkinson Events
In 2020 werd Cees voorzitter van Stichting Parkinson Events. Deze stichting geeft mensen met Parkinson de mogelijkheid om met lotgenoten te biljarten. Zo kunnen zij de sport blijven beoefenen, weer deelnemen aan de maatschappij en komen zo uit een mogelijk isolement. Cees nam ook de organisatie van het jaarlijks toernooi op zich. Mede dankzij zijn inspanningen is het NK biljarten, voor mensen met Parkinson, onderdeel geworden van de jaarlijkse Landsfinale. Dit jaar is het op 18 oktober 2023 in de accommodatie van RCN aan de Herenstraat 100 te Nieuwegein. Dit KNBB-toernooi en het jaarlijkse Parkinsontoernooi worden mogelijk gemaakt door sponsoren, die ieder door Cees persoonlijk zijn bezocht en geworven.

Landelijke bekendheid
Cees bracht iedere fysiotherapeut in Nederland, die Parkinsonpatiënten behandelt, op de hoogte van de biljartvereniging en het -toernooi. Ook werden buurthuizen, verenigingsgebouwen en biljartfaciliteiten door het hele land aangeschreven om deelname aan te moedigen en flyers op te hangen. Al deze activiteiten hebben er inmiddels toe geleid dat er ieder jaar meer deelnemers vanuit het hele land meedoen aan het jaarlijkse toernooi.

Overige initiatieven
Cees van Schaik heeft bijna 44 jaar gewerkt bij Vrumona en was negen jaar lid van de ondernemingsraad. Binnen de commissie Sociaal Beleid heeft Cees als grote stimulator de nodige verbeteringen voor de medewerkers gerealiseerd. Daarnaast zette hij een bedrijfsbrede biljartcompetitie op, die nog steeds ieder jaar wordt georganiseerd. Cees speelde ook een sleutelrol binnen een schaakclub in Nieuwegein en was een verbindende kracht binnen de lokale gemeenschap. Zijn inzet voor het kandelaberen van platanen om een betere omgeving voor buurtbewoners te creëren, illustreert zijn betrokkenheid bij het welzijn van anderen.

Bron: Pen.NL
Foto: KNBB