• 13 juni 2024 14:46

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

‘Biljarters met producten en diensten verleiden tot lidmaatschap’

jul 9, 2022

Sinds ongeveer een halfjaar is Henk Vegter (70) bondsvoorzitter van de KNBB. De stadsgroninger geeft zichzelf pakweg twee jaar de tijd om meer biljarters aan te laten haken bij de bond. “We moeten laten zien welke voordelen een lidmaatschap biedt, onder meer met tools. Want zo weinig leden, dat kom je in geen enkele andere sport tegen.”

Vegter bezoekt regelmatig sociëteit de Harmonie in Groningen. Daar wordt gebiljart, gebridged. Behalve de keu kan hij ook het kaartspel heel erg waarderen. “Wat me bij het bridgen opvalt: ze zijn allemaal lid van de bridgebond. Bij de biljarters is dat iets meer dan een derde deel. Dat zijn zij die meedoen aan wedstrijden, toernooien. De rest denkt: wat heb ik eraan?”

De bridgebond weet zijn leden te binden met allerlei randzaken. Leden kunnen online cursussen volgen, gebruikmaken van software om de uitslagen makkelijk uit te rekenen, kortingen op bridgeboeken. “Een heel palet, dat is interessant. Een lidmaatschap is dan van toegevoegde waarde. Dat idee zou de KNBB meer moeten uitventen.” Een voorbeeld? “Stel dat je een paar dagen weg bent en je wil een keer biljarten. Dan zou het mooi als je op een app de locaties in de buurt kunt spotten en eventueel een biljarter kunt uitnodigen. Een soort Tinder, maar dan anders.”

Henk heeft de zeven kruisjes al gehaald. Hij had ervoor kunnen kiezen om na zijn werkzame leven, waarin hij als een omnivoor op allerlei vlakken de kost heeft verdiend, de luwte op te zoeken van het grote genieten. Immers, hij houdt van mountainbiken, loopt halve marathons,  vindt zeezeilen prachtig. En hij biljart. Daar zit ‘m nou net de kneep. “Ik ben een gepassioneerd biljarter. Het mooie van die sport is dat je op leeftijd je spelniveau nog steeds kunt opkrikken. Dat zie je bij bijna geen enkele andere sport. Op dat vlak laat de KNBB een enorme kans liggen om biljarters aan zich te binden. Om toch maar weer die vergelijking te maken met bridgen: de KNBB kan ook cursussen aanbieden om jezelf te verbeteren. En daar is zeker animo voor. Wat is er mooier om op latere leeftijd perspectief te zien dat je jezelf ontwikkelt?”

Binnen de KNBB is dat ook bekend. Maar het uitrollen is kennelijk lastig. “Heeft grotendeels te maken met de structuur van de bond. Die is heel democratisch ingericht. Bondsbestuur, sectiebestuur, gewesten, districten, clubs. Er zijn zo veel lagen, daardoor wordt het stroperig. Komt nog bij dat tradities diep geworteld zijn. Ik probeer de komende twee jaar daar beweging in te krijgen. Heb er ook enig verstand van, want veranderingsmanagement heb ik mijn leven lang gedaan.” Waar begint dat mee? “Goed luisteren, in gesprek gaan. En jouw kant, dus van de KNBB, van het verhaal zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. Welke voordelen eraan kleven, dat we meer willen zijn dan een bond die toernooien organiseert.”

Met woorden alleen overtuig je niet, weet Vegter. “Daarom is er een programmaleider aangetrokken voor productontwikkeling. Zo kan ik me goed voorstellen dat een biljarter graag via een app wil weten hoe zijn ranking is.” Kort en bondig: “Met producten zoeken we de verbinding met de biljarter. Zodat die weet: lid zijn van de KNBB levert mij veel meer op dan toernooien en competitiewedstrijden.” Over de competitie gesproken: “Nu is er vanuit de KNBB nog veel te weinig aandacht voor wedstrijden die overdag worden  gespeeld. Daarmee laten we een grote kans liggen. Er is een enorme toekomst voor dagbiljart.”

De senioren, daar ligt dus de focus. En de jeugd? “Dat is al jaren een lastig verhaal om die warm te krijgen voor het klassieke biljarten. Ik zie niet één-twee-drie hoe je dat kunt veranderen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Kijk naar het poolbiljart, dat is een florerende sectie binnen de KNBB.”

Over het biljarten an sich is Vegter heel positief gestemd voor de toekomst. “Kijk naar de buurthuizen, er wordt altijd gebiljart. Door mannen, en de vrouwen komen er aan. Het is bij uitstek een sociale sport. Je ontmoet elkaar, het biedt je plezier. Biljarten is een deel van het cement van de samenleving. Daar is steeds meer aandacht voor. Vanuit Den Haag, vanuit NOC*NSF. En wat mij betreft gaat de KNBB daar een tandje bijzetten. Met producten en diensten waarvan die biljarters zeggen: ‘Daar heb ik behoefte aan’. Dan winnen we er allebei aan. De biljarter én de bond.”

Foto: Jan Rosmulder