• 28 mei 2024 02:42

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

SIS Billiards Experience Center op lijst erkende topsportaccommodaties

dec 15, 2020

NOC*NSF plaatst SIS Billiards Experience Center op lijst erkende topsportaccommodaties waar onder strikte voorwaarden door selectiespelers getraind en onderling gespeeld mag worden

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op dinsdag 13 oktober jl. kenbaar gemaakt dat alle voltijds topsport- (S) en opleidingsprogramma’s (S-1) mogen worden voortgezet op de onderstaande aangewezen topsportaccommodaties. Deze uitzonderingsbepaling is opgenomen door het kabinet voor de doelgroep sporters met een A-, HP- of Selectiestatus en sporters die behoren tot Talent TeamNL zoals het programma poolbiljarten in het CTO Eindhoven. In uitzonderlijke gevallen en op voordracht van de sportbond kan hiervan voor een individuele topsporter zonder status worden afgeweken.

Voor biljarten was deze erkende topsportlocatie er nog niet – met alle gevolgen van dien voor de mogelijkheden van onze top driebanders om op niveau te blijven in aanloop naar grote evenementen zoals de Duke Challenge of het EK Driebanden.

Om te voorkomen dat onze selectiesporters (topsport en opleidingsprogramma) een te grote achterstand krijgen op spelers uit concurrerende landen waar wel gespeeld mag worden is gepleit bij NOC*NSF om een geschikte biljartlocatie zoals SIS Billiards Experience Center in Uden op de lijst van erkende topsportaccommodaties te krijgen, waar onder strikte voorwaarden door selectiespelers getraind en onderling gespeeld worden.

Vandaag ontving de KNBB van NOC*NSF de bevestiging dat deze status als erkende topsportlocatie inderdaad is verleend.

Carl Verhoeven (voorzitter SIS Billiards Experience Center): “Dit is een belangrijk succes voor het Nederlandse driebanden. Het betekent namelijk dat wij in overleg trainingen kunnen blijven faciliteren voor biljarters die daarvoor in aanmerking komen. Zoals de selectiespelers en topspelers van SIS, maar ook andere topspelers om als sparringpartner te dienen. Onze dank richting de KNBB en KNBB Sectie Driebanden is enorm voor de geweldige inzet en volharding om de biljartsport, in deze toch heel moeilijke tijd, weer een stukje open te krijgen.”

“Wij zijn trots op de erkenning om samen met poolcentrum in Eindhoven open te kunnen blijven en hiermee onze topsporters, aankomende toppers en jeugdtalenten een podium te geven zodat zij kunnen blijven trainen en kunnen sporten op het allerhoogste niveau. Een enorme erkenning waar wij ontzettend blij mee zijn.”

Willem La Riviere (directeur KNBB): “Het is echt een unieke uitzondering die in deze lockdownperiode is binnengehaald in het belang van het internationale driebanden. Denk aan het voorbereiden op de Duke Challenge (als die door kan gaan) maar ook op bijvoorbeeld het EK driebanden dat in Nederland plaatsvindt.”

“Het is zo van belang dat de Nederlandse selectiesporters kunnen blijven trainen, en door op de lijst van accommodaties te komen is dit geborgd.”

Tekst: KNBB/KNBB Sectie Driebanden

Foto De Biljartballen/Jan Rosmulder