• 15 juli 2024 15:40

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

Onhandige communicatie van Belgische biljartbond leidt tot verwarring

aug 6, 2020

De coronamaatregelen werden ten gevolge van de stijging van het aantal besmettingen in België sterk aangescherpt. De federale en gewestelijke overheden brachten de sociale bubbels terug van vijftien naar vijf personen uit de directe kring. De provincie Antwerpen was koploper bij de invoering van de algemene mondmaskerplicht en voerde zelfs een avondklok in waarbij iedereen tussen 23.30 uur en 6 uur thuis hoort te zijn. Bovendien werd het sluitingsuur voor de horeca teruggebracht naar 23 uur en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. De KBBB stelde net voor de invoering van de nieuwe maatregelen haar kalender op en wilde de ploegencompetitie reeds van start laten gaan medio augustus. In plaats van eerst overleg te plegen met de overheidsinstanties over het al dan niet opstarten van de competitie koos de bond ervoor de volle verantwoordelijkheid bij de clubs te leggen door hen te instrueren wedstrijden onderling te regelen. Daarmee schept de KBBB verwarring en zet ze de facto de clubs aan om de maatregelen met de voeten te treden. Ongehoord en vooral onbegrijpelijk. Temeer omdat zowat elke sportfederatie in België wel duidelijke regels oplegt aan haar leden en in vele gevallen de aanvang  van de competitie uitgesteld heeft naar latere -te bepalen- datum. Voorbeeld van duidelijkheid is de Belgische Golfbiljartbond die haar beoefenaars liet weten alvast tot januari 2021 de competitie op te schorten.

Tekst: Bart van Reeth
Foto: De Biljartballen