• 15 juli 2024 15:42

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) zoekt penningmeester

feb 15, 2021

De Koninklijke Nederlandse biljartbond heeft met haar secties pool, snooker, driebanden en carambole circa 30.000 leden en wordt ondersteund door een bondsbureau in Nieuwegein. Zij bestaat uit een koepel met daarbij aangesloten vier secties (pool, snooker, driebanden en een onafhankelijke sectievereniging carambole). De vier secties hebben ambities (en maken die ook waar) om topsport te bedrijven, naast dat zij een breed scala aan breedtesportactiviteiten aanbieden. Het bestuur bestaat uit een afgevaardigde vanuit iedere sectie, een secretaris, voorzitter en penningmeester.

In deze boeiende maar complexe omgeving zoekt het bondsbestuur uitbreiding met een penningmeester.
Hij/zij is een man/vrouw die:

  • beschikt over de benodigde kennis van accountancy;;
  • Een strateeg is, die gevoel heeft voor (politieke) verhoudingen;
  • Een communicator is, in staat om complexe materie uit te leggen;
  • Een verbinder is, in staat om in een complex krachtenveld compromissen te sluiten;

Kennis van en/of affiniteit met(biljart)sport is gewenst alsmede kennis van het besturen van een vrijwilligersorganisatie.

Uiteraard bent u flexibel. De gemiddelde tijdslast wordt ingeschat op vier uur per week met piekmomenten rondom de budgetcyclus en de jaarafsluiting. Het betreft een onbezoldigde functie.

Op de site www.knbb.nl vindt u meer informatie onder de knop “statuten en reglementen”, waaronder het reglement profielen en onder de knop “KNBB beleid en gedragscode” de gedragscode voor bestuurders.  Her profiel van penningmeester kunt u hier raadplegen.

Kandidaten kunnen zich melden bij Willem La Riviere (directeur KNBB) via w.*******@kn**.nl of 0610559031