• 12 juni 2024 16:03

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

‘Gouden’ ’t Ivoor anticipeert op de toekomst

sep 23, 2021

Corona heeft het biljarten lange tijd in zijn greep gehouden. Zo ook ’t Ivoor. Maar de Boxtelse biljartclub heeft de tijd benut om het beleidsplan dat een paar jaar geleden werd geschreven te implementeren – met succes. En vanaf september wordt er een start gemaakt met de viering van het gouden jubileum. 

 Theodoor van Leeuwen is een energieke man. Dus toen hij lid werd van ’t Ivoor wilde hij voor de club ook wat betekenen. Hij deed breed onderzoek onder de leden, schreef een beleidsplan, een kolfje naar zijn hand: in zijn werkzame leven verdiende 72-jarige Van Leeuwen de kost in de communicatie. Het werd een doorwrocht verhaal, waarin ambities en verbeteringen aan de organisatie de boventoon voerden. Papier is echter geduldig, uitvoeren is vers twee. Het was zíjn initiatief, dus, zo vonden de leden vorig jaar februari, dan mag jij het ook vorm gaan geven. Kortom, hij werd voorzitter van een nieuw bestuur.

Gas geven, dat was er echter niet bij. Corona deed wereldwijd zijn intrede, het sportieve biljartleven – met korte uitzondering in de zomer – kwam stil te liggen. Maar achter de schermen is wel degelijk veel gebeurd, zegt de preses. “We hebben maar liefst tien commissies opgericht. Op die manier maak je veel meer leden verantwoordelijk voor ’t Ivoor. En komt er ook meer uit handen.” Een van die commissies maakte structureel een belrondje naar een kwart van de biljarters. “We hebben veel  75+’ers, mannen voor wie het biljarten een ijkpunt is in hun sociale leven. Als dat van de ene op de ander dag stilvalt, kan dat heel hard aankomen. Vandaar die belletjes, even om te horen hoe de vlag erbij hangt. Dat is enorm gewaardeerd. Het is ook een manier om toch die verbinding met elkaar te maken.”

’t Ivoor, dat ongeveer 110 leden telt, had negen biljarttafels. Nu zijn er dat elf. Van Leeuwen: “Aan ons biljarthuis grenst de tafeltennisvereniging. Die had een vluchtdeur, maar de vluchtgang zat in ons gebouw. In goed overleg is die vluchtdeur verplaatst, kregen we er heel veel vierkante meters bij. Daardoor is er ook een grotere vergaderruimte gecreëerd, handig voor de commissies.”

Ook zijn er meer kabels getrokken voor internet. “We willen een snelle verbinding. Dat heeft weer te maken met onze ambities, zoals het organiseren van nationale kampioenschappen en toernooien. Dan heb je een digitale regiekamer nodig.” Eén ambitie is geschrapt: het eredivisieteam bestaat niet meer. “Dat bleek financieel niet haalbaar.”

Ouderen biljarten graag. Het idee dat ze er alleen maar lol aan willen beleven, is volgens Van Leeuwen achterhaald. “Uit een enquête is gebleken dat het merendeel zich graag wil verbeteren. We hebben een toptalent in huis, Gert-Jan Veldhuizen. Hij verzorgt tegen een vergoeding lessen. Onze leden krijgen een mooie korting voor deze leskosten.” Niet-leden zijn dus ook welkom?  “Jazeker, ze komen overal vandaan. Almere, Den Haag, Antwerpen.”

Vorig jaar zou ’t Ivoor zijn gouden jubileum vieren. Ging dus niet door. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Op 25 september wordt daarmee afgetrapt. Een van de activiteiten in het jubileumjaar is een symposium over de toekomst van het biljarten. Wat ziet Theodoor in zijn glazen bol? “De jeugd er enthousiast voor maken blijft heel lastig, het zijn de senioren die de sport zullen schragen.”

Foto: Theodoor van Leeuwen