• 28 mei 2024 02:25

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

‘Corona is geen doodsklap voor de biljartsport’

okt 13, 2020

Door veel te investeren in promotie zat het biljarten weer in de lift – het aantal mensen dat het groene laken ging waarderen nam toe. En toen kwam de coronacrisis, maart. In de zomer werden de maatregelen versoepeld, sinds vorige week toen een tweede golf aanrolde, zijn die weer verscherpt.   Knap vervelend, tegelijkertijd is Willem La Riviere, directeur van de KNBB, optimistisch. “Corona is zeker geen doodsklap voor de biljartsport.”

Maandag 28 september kondigden minister-president Mark Rutte en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, strengere maatregelen aan om het coronavirus terug te dingen. “Daarna heeft de telefoon op het bondsbureau roodgloeiend gestaan”, zegt La Riviere. “Weliswaar hebben we samen met NOC*NSF op onze website zo veel mogelijk vragen proberen te beantwoorden, toch was nog veel onduidelijk. Met name over de sportaccommodaties zelf. Het zijn geen kantines, die per se dicht moeten. Het zijn ook geen horecazaken. Die mogen tot tien uur openblijven.”

Duidelijkheid scheppen
Wat toernooien en competities betreft, heeft de KNBB zo veel mogelijk duidelijkheid geschapen. “Driebanden landelijk eredivisie gaat gewoon door.  Voor de divisies hebben we de aanvangstijden vervroegd en is er meer ruimte voor het verzetten van wedstrijden. Alle landelijke en de meeste regionale wedstrijden binnen de sectie carambole zijn tot 25 oktober opgeschort. De start van de competities van de sectie snooker is uitgesteld en binnen de sectie pool gaan de landelijke wedstrijden vooralsnog door en de regionale zijn opgeschort.”

Wat La Riviere vooral opvalt: “Er zijn mede op aandringen van NOC*NSF en de sportbonden zoals de KNBB verschillende financiële regelingen opgetuigd voor sportverenigingen en sportaccommodaties, maar er wordt vooralsnog weinig gebruik van gemaakt. Wat het inhoudt, is te vinden op onze website.”

Voor de tweede keer moeten de biljartclubs een klap verwerken. In maart zag het er nog beroerder uit: geen toernooien meer, competities geannuleerd, biljartverenigingen zaten zonder inkomsten. De liefhebbers van het groene laken keken toen uiteraard naar de bond: hoe gaan jullie daarop anticiperen?  “Laten we voorop stellen: dit was ongekend, het sloeg in als een bom”, zegt La Riviere (49). “We hebben zo snel duidelijkheid verschaft over het sportieve deel: alles geannuleerd en hoe we daarmee omgaan. We hebben meteen een protocol verantwoord biljarten opgesteld en stuurden periodieke nieuwsupdates naar de districten. Daarnaast hebben we ons onder anderen bij Kamerleden hard gemaakt om biljartlokaliteiten ook onder de TOGS-regeling te laten vallen en daarna de lobby ingezet om tijdens de versoepelingen zoveel mogelijk lokaliteiten open te krijgen. Dat is gelukt, ook bijna alle verenigingen konden gebruikmaken van een of meer financiële steunmaatregelen. En biljarten werd zelfs expliciet in de noodverordening opgenomen.”  En er is zo veel mogelijk voeling gehouden met de achterban. “Op onze website is een speciale pagina aangemaakt: www.knbb.nl/coronavirus. Alle nieuws en updates zetten we daarop.”

Promotiecampagnes
Corona kwam voor iedereen ongelegen. Voor de KNBB in het bijzonder. “We waren in de afgelopen jaren met verschillende promotiecampagnes aardig op weg om het biljarten met name bij de media meer op de kaart te zetten om zo meer aandacht en aanwas te creëren. Zo was er een communicatiemedewerker aangesteld, zijn er nieuwe websites waarop de biljartevenementen een meer prominente plek kregen gelanceerd en hebben we samen met organisatoren zoals BEN ingezet op meer internationale evenementen in Nederland. En ZiggoSport zou dit jaar het EK en de Worldcup uitzenden.”

Die exposure op televisie, belangrijk om de schoonheid van het biljarten te laten zien, komt er dit jaar grotendeels niet. “Dus kwam er tijd vrij om andere initiatieven die al langer in de pen zaten op te pakken. Zoals een steunfonds voor horeca en hebben we onlangs het maatschappelijke programma Tijd voor Krijt gelanceerd. Daarbij wordt biljarten ingezet om ouderen elkaar te laten ontmoeten. We promoten het plaatsen van een (mobiele) biljarttafel in een kantine of buurthuis, want door de lokale ligging is dat bij uitstek een plek om mensen samen te brengen. Biljarten is een ideale sport en spel om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken.”

Geluk bij een ongeluk
Een fraai initiatief. Tegelijkertijd kun je je afvragen: wat is de zin ervan? Het biljarten, dat het al moeilijk heeft, heeft door corona een enorme opdoffer gekregen. Komen keu en caramboles nog wel prominent in beeld? La Riviere: “Corona is geen doodsklap voor de biljartsport. We hebben middels biljarten zelfs landelijke aandacht door de campagnevideo van het  Ministerie van VWS. Op veel plaatsen wordt er weer gespeeld, op sommige is de animo wat minder. Logisch, want er zijn veel ouderen onder de biljarters. Mensen die tot de risicogroep behoren, maar toch zie je ook onder hen een enorme enthousiasme.”  Geluk bij een ongeluk: “De biljartsport kan zich heel makkelijk plooien naar die anderhalve meter, omdat we vanuit het protocol voorschrijven dat spelers op 1,5 meter van elkaar zitten en alleen de speler die aan de beurt is mag staan. Het brengt dus veel minder risico’s met zich mee.”

La Riviere is trots op de manier waarop de biljartverenigingen en de KNBB elkaar in deze moeilijke tijd toch weten te vinden. “Geen enkele club heeft om teruggave van de afdrachten aan de KNBB gevraagd. Want de KNBB heeft naast de vele competities meerwaarde, zoals de promotie en het lobbywerk. En samen vormen we één vereniging, in goede én slechte tijden. Die betrokkenheid van de biljartverenigingen is hartverwarmend.”

Hoe dan ook: de toekomst is heel ongewis. “Zijn de maatregelen kort van duur, dan is er wat competities betreft niks aan de hand. Ziekt het een halfjaar door, dan moeten we heroverwegen: wat kan nog wel, wat niet?” Kortom, corona zal vragen blijven oproepen, de KNBB zal die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Foto: Archief KNBB