• 13 juni 2024 16:38

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

Ceulemansen winnen in hoger beroep van KBBB

aug 22, 2020

De lange procesgang rond de keuzeverplichting van de biljartlakens  en de daaraan gekoppelde consequenties omtrent het behoud van de uitslagen van gespeelde wedstrijden heeft een nieuw hoogtepunt bereikt.

Kurt Ceulemans bekleedde de biljarttafels van zijn club Mister 100 in het Belgische Lier met andere lakens dan deze van Iwan Simonis die worden voorgeschreven door de bond. Een voorschrift is geen verplichting redeneerde Ceulemans en dus liet hij alle competitiewedstrijden gewoon doorgaan. Daarop verklaarde de Belgische Biljartbond de uitslagen nietig en zette de gespeelde matchen om in 6-0 forfaitscores voor de tegenstanders van Mister 100. Raymond en Kurt Ceulemans, bestuurders van de club trokken daarop naar de rechtbank en haalden in eerste instantie gelijk voor wat betreft de bekleding van de biljarttafels. De bond reageerde met het opleggen van een verplichting om competitiewedstrijden te spelen op lakens die voor 75% uit wol bestaan. Als argumenten werden vooral de reactiesnelheid  en controle van de ballen naar voren geschoven. Deze motiveringen werden nu door het Belgische Arbitrage hof voor de Sport (BAS) nietig verklaard en ook worden de oorspronkelijke uitslagen van de wedstrijden opnieuw rechtgezet. De forfaitscores vervallen. De Ceulemansen en hun club Mister 100 halen hiermee een belangrijke slag thuis in de laken-saga.

Tekst : Bart Van Reeth

Foto : Billiardsphoto / Dirk Acx