• 28 mei 2024 02:31

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

Biljartvereniging Sport en Vriendschap viert jubileum

okt 28, 2021

In april 2021 bestond biljartvereniging Sport en Vriendschap in Twello 75 jaar en heeft sinds oktober 2006  de bovenzaal in sporthal Jachtlust in gebruik met daarin 4 biljarts.

Door corona moest de jubileumviering worden uitgesteld, maar werd al wel een jubileumcommissie in het leven geroepen om een programma te bedenken voor een viering in het najaar. De aanbevelingen van deze commissie werden door het bestuur overgenomen en op zaterdag 16 oktober j.l. was het dan zover dat werd gestart met een 10 over rood toernooi voor de leden. Het kersverse lid, Pierre Prinssen, mocht zich als winnaar laten huldigen door voorzitter Douwe Dijkstra. Hierna begaven de leden en hun partners zich naar het sportcafé in sporthal Jachtlust voor een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. In zijn welkomstwoord  stond de voorzitter stil bij het geringe contact tussen de leden als gevolg van de pandemie en dat met de jubileumviering ook versterking van de onderlinge band werd beoogd.  Voorts prees hij de goede samenwerking met de exploitant van de sporthal en de gemeente Voorst in de afgelopen jaren, wat ertoe heeft geleid dat S & V een bloeiende biljartvereniging is met thans bijna 50 leden, maar met slechts 1 vrouw als lid. Hij riep dan ook de leden op om ook hun dames enthousiast te maken voor de biljartsport voor meer diversiteit. Tijdens de receptie werd het woord gevoerd door Bennie Beek namens het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole, wethouder Hans van der Sleen van de gemeente Voorst en voorzitter van het KNBB-district Stedendriehoek, Allan Brinkert.  De dag werd afgesloten met een koud en warm buffet, dat op verzoek van de voorzitter werd geopend door de ereleden Christien Wolbrink en Gerrit van de Put. Alle leden ontvingen bij het naar huis gaan een biljarthandschoen uit handen van de voorzitter. Een mooi gebaar van het bestuur. Het mooie van dit feest? Dat iedereen na anderhalf jaar weer samen kon zijn!