• 12 juli 2024 04:11

Welkom op de website van De Biljart Ballen.

Besluiten KVC over gewestelijk/NK’s/Landsfinale

dec 29, 2020

Besluit bestuur KVC: wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer gespeeld.

In al deze klassen en spelsoorten worden dus geen gewestelijke en nationale kampioenschappen gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen

Aan alle besturen van de gewesten, districten en verenigingen van KVC:

De districten hebben ons meermalen gevraagd om duidelijkheid te verschaffen op het gebied van het wedstrijdwezen in deze coronatijd. De huidige stand van zaken met betrekking tot het Corona-virus heeft het bestuur van KVC doen besluiten om de wedstrijden in de Landscompetitie en de imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer te spelen.

Dit houdt in dat er in alle deze klassen en spelsoorten geen gewestelijke en nationale kampioenschappen zullen worden gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen. Dit is 19 december jl. op de laatste ALV met de districten bekend gemaakt. Wat betreft de kadercompetitie en de topteamcompetitie, zullen de teams nog nader worden geïnformeerd door de commissie WCK en de portefeuillehouder topsport.

Het bestuur is verder benieuwd wat de plannen van de districten zijn wanneer het weer enigszins veilig is om te biljarten. Wij willen graag op de hoogte blijven van jullie activiteiten.

Graag hierover een bericht sturen naar: br**********@kn************.nl

Wat zijn we wél van plan!
We willen in juni een biljartevenement op de kleine tafel organiseren voor alle KVC-leden. Zowel dag- als avondbiljarters, dames, junioren en rolstoelbiljarters kunnen hier aan deelnemen. Er zal worden gespeeld op basis van het intervalsysteem in de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten klein.

De Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport, WCB, zal een en ander verder uitwerken en terugkoppelen naar de districten en gewesten. Per district mag men per spelsoort 1 deelnemer en 1 reservespeler opgeven. De districten zorgen zelf voor de afvaardiging. Nadere mededelingen hierover volgen in de eerste weken van januari 2021.

Dit evenement kan natuurlijk alleen doorgaan als het veilig genoeg is voor iedereen. We gaan binnenkort met Merwestein om de tafel zitten om te kijken wat de uiterste datum is voor een go or no go.

Ik wens iedereen, ondanks de moeilijke tijd waarin we ons bevinden, prettige kerstdagen en een sportief, gezond en corona-vrij 2021.

Namens het bestuur van KVC, Piet Verschure Portefeuillehouder Breedtesport KVC